Kontakt

Adres:

ul. św. Józefa 12
15-198 Białystok

telefon: 603 644 023
e-mail: swjozef@archibial.pl

facebook: Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP w Białymstoku

Kancelaria parafialna:

od poniedziałku do piątku od 16:30 do 17:30

w soboty od 8:00 do 9:00

Księża pracujący w parafii:

Rezydent: ks. Leszek Mielechowicz

Wikariusz : ks. Jacek Ingielewicz

Proboszcz: ks. Krzysztof Łapiński

Numer konta bankowego parafii :

PEKAO S.A. I O/Białystok 37 1240 1154 1111 0000 2149 7469