„Gloriosa Trinitá

Gloriosa Trinitá to międzynarodowy ruch ewangelizacyjny, którego celem jest uwielbianie Boga w Trójcy Świętej. Centrum naszej duchowości jest Eucharystia.  Podczas adoracji eucharystycznej, w osobistej rozmowie z żywym i prawdziwym Bogiem, rodzą się życiowe wybory i decyzje. Oprócz cichej adoracji przeżywamy także spotkania wspólnotowej adoracji. Modlitwa, pieśni uwielbienia i pogłębianie Słowa Bożego, także podczas spotkań w małych grupach – atelier, to autentyczne chwile uzdrowienia mocą komunii, które przemieniają nasze serce i nasze życie. Pragniemy budować „wspólnotę bez murów”- wspólnotę ludzi żyjących w komunii serc. Ze szczególną uwagą zwracamy się do tych, którzy żyją w trudnym momencie, czują się zagubieni, odrzuceni, a nawet zawiedzeni.

Jezus Chrystus jest centrum naszego życia, wszystko zaczyna się od Niego i prowadzi do Niego – On jest Alfą i Omegą; wszystkie nasze kroki, gesty, uczynki i intencje muszą wychodzić od Niego i do Niego prowadzić, wszystko musi być czynione dla Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. Naszym pragnieniem jest wejść w życie człowieka i dzielić jego trudnościami; zanurzyć się w jego cierpieniach, umieć być poruszonym, współczującym; towarzysząc mu w Jezusie zarówno w ciemności, jak i w świetle. W Kościele, wspólnocie wierzących, uczymy się żyć wspólnotowym aspektem wiary, wcielać ją w środowiskach, w których żyjemy. Jesteśmy dumni, że należymy do Kościoła katolickiego z jego radościami i trudnościami, które są wspólne dla każdego doświadczenia życia wspólnotowego. Jesteśmy otwarci na dary Ducha Świętego – wzywamy Go w każdej naszej modlitwie.

Naszą misją jest głoszenie wszystkim, że Jezus nas kocha w sposób prosty i bezpośredni. Za pomocą tego kerygmatycznego sposobu ewangelizacji pragniemy dotrzeć do wszystkich środowisk, w których żyjemy.

Jeśli pragniesz poznać bliżej Boga i samego siebie, otworzyć się na miłość zapraszamy w czwartki na cotygodniowe spotkania eucharystyczne: Mszę Świętą i adorację Najświętszego Sakramentu ( w okresie zimowym o 17.00 i letnim o 18.00).

Znajdziesz nas na stronie: https://gloriosatrinita.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/bialystokgt

YouTube: https://www.youtube.com/c/GloriosaTrinitaPolska