Poniedziałek, 8.05.23r. – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

  7:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (8 gr.)

  7:00 – Za śp. Kazimierza, Józefę, Kazimierę, za zm. z r. Dąbrowskich, Lipiszków

18:00 – Za śp. Stanisława Masłowskiego

18:00 – Za śp. Stanisława Szugalskiego

Wtorek, 9.05.23r.

  7:00 – Za śp. Marię Czaczkowską

  7:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (2 gr.)

18:00 –Za śp. Zdzisława, Felicję, Stanisława Grzywa, Janinę i Antoniego Brańskich

18:00 – Za śp. Zofię Dąbrowską, Zenona Babickiego

Środa, 10.05.23r.

  7:00 – Za śp. zmarłych z r. Żukowskich

18:00 – Za śp. Lucjana Lewosza, za zmarłych z r. Lewoszów, Hryckiewiczów

18:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (10 gr.)

Czwartek,11.05.23r.

  7:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (11 gr.)

18:00 – Za śp. Irenę Tomkiel

18:00 – Za śp. Bogdana, Edwarda, Marię Szajewskich

Piątek, 12.05.23r.

  7:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (12 gr.)

  7:00 – Za śp. Zofię Korolczuk

18:00 – Za śp. Henryka, Krystynę, Janusza, Wacława, Stanisławę, za zm. z r. Kananowiczów

18:00 – W intencji Zofii w dniu 5 urodzin, z prośbą o zdrowie, Bożej błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

Sobota, 13.05.23r. – wspomnienie NMP z Fatimy

  7:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (13 gr.)

  7:00 – W 7 ur. Antosi, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny

18:00 – Za śp. Danielę Revol (2 r.)

Niedziela, 14.05.23r.

  9:00 – Za śp. Zbigniewa, za zm. z r. Kozłowskich, Galickich, Kryszeniów, Borkowskich, Sawickich, Gruszczyków

10:30 – Za śp. Annę, Henryka Wasilewskich, Jadwigę i Bolesława Mroczko

12:00 – Za śp. Stanisławę Samsonowicz (14 gr.)

18:00 – Za śp. Krystynę Białowarczuk (10 r.)